Seven Card Stud

Seven Card Stud е вид на покер кој е пораличен од другите видови. Во овој тип на покер на почетокот, на секој играч се делат по две закриени карти (оние кои ги знае само играчот на кој се поделени картите) и една откриена карта која ја гледаат сите играчи. По ова делење следи влогот (1-ви круг), а после влогот следува делење на уште по една откриена карта на секој играч одделно.  После делењето на таа карта следува уште еден круг за вложување (2-ор круг), па потоа пак следи уште една откриена откриена карта, па повторно влог круг (3-ти круг).  Четвртиот круг се дели уште по една откриена карта, по која доаѓа уште еден круг за вложување. Последниот (5-ти круг) се состои од делење по една закриена карта и по делењето на таа карта повторно може да се вложува, па на крај следува Шоудаунот (Showdown) и надобрата комбинација од тие вкупно седум карти го освојува пот-от.

Коментари